Kemahiran Hidup - Teras
Tingkatan 2 & 3- Perkebunan

Semua soalan berkenaan Tajuk di atas  (Sila e-mail saya jika ada soalan dan jawapan yang mengelirukan)                                                                                                                   

JavaScript is disabled. Get Netscape 3.0 or turn it on!


1. Serangan koya mengakibatkan

tiada apa-apa kesan
tompok-tompok putih seperti kapas pada batang
daun tinggal rangka
daun dan ranting layu

2. Apakah tujuan tumbuhan hiasan ditanam di dalam pasu?

  i. memudahkan tumbuhan mendapat nutrien dan air
ii. memudahkan tumbuhan mendapat cahaya
iii. memudahkan tumbuhan menerima sinaran ultra-ungu yang baik untuk pertumbuhan tumbuhan berbunga
iv. memudahkan tumbuhan hiasan dialihkan

i dan ii sahaja
i, ii dan iii sahaja
i, ii dan iv sahaja
i sahaja

3. Mak Cik Temah meminati pasu tanah liat mungkin kerana

  i. harga lebih murah
ii. mennarik
iii. teguh
iv. mempunyai liang rongga

i, iii dan iv sahaja
ii, iii dan iv sahaja
i dan iv sahaja
Semua di atas

4. Adi menyediakan satu pasu yang dipenuhi 6 bahagian tanah loam, k bahagian bahan organik dan 2 bahagian pasir sungai. Jumlah k mungkin sekali

1
2
3
4

5. Merumput dapat mengelakkan tumbuhan daripada mendapat persaingan kepada perkara-perkara berikut KECUALI

mendapat penyakit
mendapat nutrien
mendapat ruang
mendapat air

6. Medium semaian berkadar ...

2 tanah loam, 1 pasir sungai, 1 bahan organik
2 tanah loam, 2 bahan organik, 1 pasir sungai
3 tanah loam, 2 bahan organik, 1 pasir sungai
2 bahan organik, 1 tanah loam, 3 pasir sungai

7. Memastikan saliran dan pengudaraaan yang baik
    Di atas adalah fungsi medium bagi

Tanah loam
Bahan organik
Pasir Sungai
Baja Fosfat Super

Soalan 8 dan 9 berdasarkan Rajah 1

Rajah 1 (10050 bytes)

8. Antara contoh tumbuhan dalam kategori Y ialah

Coleus
Zinnia
Begonia
Bougainvilla

9. X ialah

Tumbuhan Laut
Tripton
Seks
Aseks

10. Masalah Q berlaku dan mewujudkan persaingan tumbuhan mendapat nutrien. Masalah Q dapat diatasi dengan...

Membaja
Merumput
Mengutil
Menyembur racun serangga

11. Shafizul dimarahi ayahnya kerana tidak meracun tumbuhan dengan cara yang betul. Ini mungkin kerana Shafizul ...

menjauhkan daripada pancaran cahaya matahari
menyembur racun bertentangan arah tiupan angin
melakukan kerja membancuh dan mencampur di tempat lapang
menanam bahan beracun yang berlebihan

12. T dalam rajah di bawah ialah... 

Rajah 2

Medium semaian dan medium memasu
Tanah
Nutrien
Penyakit

Soalan 13 berdasarkan jadual di bawah

- Menyerang pada waktu malam atau selepas hujan
- Wujudnya jalur-jalur di atas daun
- Kerosakan anak-anak benih termasuk tunas-tunas muda

13.  Ini mungkin dirosakkan oleh

Lintah bulan
Kumbang dan cengkerik
Belalang
Anak Jiran

14.  Proses ini bertujuan untuk melarutkan nutrien dalam medium

Mengutil
Mencantas
Membaja
Menyiram

15. Berikut adalah bahan yang dapat mengawal perosak dan penyakit KECUALI

membaja
umpan beracun
racun kulat
racun serangga

Reset                         Back